Bazı kelimeler ya da sıfatlar dilden dile geçerken kullanıldığı halklar tarafından anlamsal olarak evrilirler. Konformist gibi… Konformist; dilimize Fransızca’dan girmiştir. Bu sıfat Türk halkının geneli tarafından gerçek anlamından 180 derece ters bir biçimde kullanılır…
KONFORMİST!.. Ne çağrıştırdı size? ‘konforu seven?” ya da “rahatına düşkün?” mü?

Tam olarak bundan bahsediyoruz. Konformist Türkiye’de son derece yanlış kullanılan bir sıfattır. Sıfat Türkçe’ye Fransızca’dan girmişse de Fransızca’ya geçişi de İngilizcedendir. Aslında bu sıfatın en keskin olarak kullanıldığı yer ANGLİKAN KİLİSESİdir; hem de 1580’lerden bu yana…
İngiliz Kilisesi için conformist; kendilerinin “doktrinlerini kabul eden” non-conformist ise “İngiliz Kilisesi’nin doktrinlerini kabul etmeyen” demektir.
Yani İngilizceden Fransızcaya, Fransızca’dan Türkçe’ye giren hali ile konformist; zannedildiği gibi ‘konforu seven” ya da “rahatına düşkün” anlamına gelmez, “sorgulamadan itaat eden”, ‘boyun eğen”, “intibak eden”, yani “uyum sağlayan” anlamlarına gelir.

Size eğer biri İngiltere’de konformist derse İngiliz kilisesi doktrinlerini kabul ettiğinizi, Fransa’da söylerse sizin uyumlu bir insan olduğunuzu söylemektedir, Türkiye’de ise konformist sıfatını doğru biçimde kullanan az sayıda insana denk gelmediyseniz (içerdiği anlamın tam aksine) size rahatına düşkün demektedir.

Tam da bu nedenle eğer birine “uyumlu” demek istiyorsanız doğru anlaşılmak için “KONFORMİST” yerine daha Türkçe söylemleri tercih edin… “uyumlu” deyin, ahenkli deyin, mevzun (ki Arapçadan gelir) deyin, hatta yine Arapçadan dilimize giren imtizaçlı sıfatını kullanın. Ama konformist demeyin… Konformist ah pardon uyumlu günler dilerim…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Read More